CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1430 
14.39 
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1430 
15 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
15 
15.1 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
151 
15.11 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 
15.12 
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1512 
15.2 
Fabricarea încălţămintei
152 
15.20 
Fabricarea încălţămintei
1520 
16 
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
16 
16.1 
Tăierea şi rindeluirea lemnului
161 
16.10 
Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 
16.2 
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
162 
16.21 
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
1621 
16.22 
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1622 
16.23 
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1622 
16.24 
Fabricarea ambalajelor din lemn
1623 
16.29 
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1629 
17 
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
17 
17.1 
Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
170 
17.11 
Fabricarea celulozei
1701 
17.12 
Fabricarea hârtiei şi cartonului
1701 
17.2 
Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
170 
17.21 
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1702 
17.22 
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1709 
17.23 
Fabricarea articolelor de papetărie
1709 
17.24 
Fabricarea tapetului
1709 
17.29 
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1709 
18 
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
18 
18.1 
Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
181 
18.11 
Tipărirea ziarelor
1811 
18.12 
Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1811 
18.13 
Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1812 
18.14 
Legătorie şi servicii conexe
1812 
18.2 
Reproducerea înregistrărilor
182 
18.20 
Reproducerea înregistrărilor
1820 
19 
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
19 
19.1 
Fabricarea produselor de cocserie
191 
19.10 
Fabricarea produselor de cocserie
1910 
19.2 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
192 
19.20 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 

Page 5/25  
Top