CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 
87.9 
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
879 
87.90 
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790 
88 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
88 
88.1 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
881 
88.10 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 
88.9 
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
889 
88.91 
Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
8890 
88.99 
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
8890 

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

90 
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
90 
90.0 
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900 
90.01 
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9000 
90.02 
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9000 
90.03 
Activităţi de creaţie artistică
9000 
90.04 
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9000 
91 
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
91 
91.0 
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
910 
91.01 
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9101 
91.02 
Activităţi ale muzeelor
9102 
91.03 
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9102 
91.04 
Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
9103 
92 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
92 
92.0 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920 
92.00 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9200 
93 
Activităţi spotive, recreative şi distractive
93 
93.1 
Activităţi sportive
931 
93.11 
Activităţi ale bazelor sportive
9311 
93.12 
Activităţi ale cluburilor sportive
9312 
93.13 
Activităţi ale centrelor de fitness
9311 
93.19 
Alte activităţi sportive
9319 
93.2 
Alte activităţi recreative şi distractive
932 
93.21 
Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9321 
93.29 
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9329 

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

94 
Activităţi asociative diverse
94 
94.1 
Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
941 
94.11 
Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9411 
94.12 
Activităţi ale organizaţiilor profesionale
9412 
94.2 
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
942 

Page 24/25  
Top