CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice
74 
74.1 
Activităţi de design specializat
741 
74.10 
Activităţi de design specializat
7410 
74.2 
Activităţi fotografice
742 
74.20 
Activităţi fotografice
7420 
74.3 
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
749 
74.30 
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 
74.9 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
749 
74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 
75 
Activităţi veterinare
75 
75.0 
Activităţi veterinare
750 
75.00 
Activităţi veterinare
7500 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

77 
Activităţi de închiriere şi leasing
77 
77.1 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
771 
77.11 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7710 
77.12 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7710 
77.2 
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
772 
77.21 
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7721 
77.22 
Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7722 
77.29 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
7729 
77.3 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
773 
77.31 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7730 
77.32 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7730 
77.33 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7730 
77.34 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
7730 
77.35 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
7730 
77.39 
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7730 
77.4 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
774 
77.40 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 
78 
Activităţi de servicii privind forţa de muncă
78 
78.1 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
781 
78.10 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 
78.2 
Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
782 
78.20 
Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 
78.3 
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
783 
78.30 
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830 
79 
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
79 
79.1 
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
791 
79.11 
Activităţi ale agenţiilor turistice
7911 

Page 21/25  
Top