CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6202 
62.09 
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6209 
63 
Activităţi de servicii informatice
63 
63.1 
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
631 
63.11 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 
63.12 
Activităţi ale portalurilor web
6312 
63.9 
Alte activităţi de servicii informaţionale
639 
63.91 
Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6391 
63.99 
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
6399 

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI

64 
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
64 
64.1 
Intermediere monetară
641 
64.11 
Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
6411 
64.19 
Alte activităţi de intermedieri monetare
6419 
64.2 
Activităţi ale holdingurilor
642 
64.20 
Activităţi ale holdingurilor
6420 
64.3 
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
643 
64.30 
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430 
64.9 
Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
649 
64.91 
Leasing financiar
6491 
64.92 
Alte activităţi de creditare
6492 
64.99 
Alte intermedieri financiare n.c.a.
6499 
65 
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
65 
65.1 
Activităţi de asigurări
651 
65.11 
Activităţi de asigurări de viaţă
6511 
65.12 
Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
6512 
65.2 
Activităţi de reasigurare
652 
65.20 
Activităţi de reasigurare
6520 
65.3 
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
653 
65.30 
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 
66 
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
66 
66.1 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
661 
66.11 
Administrarea pieţelor financiare
6611 
66.12 
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
6612 
66.19 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
6619 
66.2 
Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
662 
66.21 
Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6621 
66.22 
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
6622 
66.29 
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
6629 
66.3 
Activităţi de administrare a fondurilor
663 

Page 19/25  
Top