CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5629 
56.3 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
563 
56.30 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 

INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

58 
Activităţi de editare
58 
58.1 
Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
581 
58.11 
Activităţi de editare a cărţilor
5811 
58.12 
Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5812 
58.13 
Activităţi de editare a ziarelor
5813 
58.14 
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5813 
58.19 
Alte activităţi de editare
5819 
58.2 
Activităţi de editare a produselor software
582 
58.21 
Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5820 
58.29 
Activităţi de editare a altor produse software
5820 
59 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
59 
59.1 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
591 
59.11 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911 
59.12 
Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 
59.13 
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5913 
59.14 
Proiecţia de filme cinematografice
5914 
59.2 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
592 
59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920 
60 
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
60 
60.1 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
601 
60.10 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010 
60.2 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
602 
60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 
61 
Telecomunicaţii
61 
61.1 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
611 
61.10 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110 
61.2 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
612 
61.20 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6120 
61.3 
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
613 
61.30 
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130 
61.9 
Alte activităţi de telecomunicaţii
619 
61.90 
Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 
62 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
62 
62.0 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 
62.01 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6201 
62.02 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6202 

Page 18/25  
Top