CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4761 
47.63 
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4762 
47.64 
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4763 
47.65 
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4764 
47.7 
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
477 
47.71 
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4771 
47.72 
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4771 
47.73 
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4772 
47.74 
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4772 
47.75 
Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4772 
47.76 
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4773 
47.77 
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4773 
47.78 
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4773 
47.79 
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4774 
47.8 
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
478 
47.81 
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781 
47.82 
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 
47.89 
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4789 
47.9 
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
479 
47.91 
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4791 
47.99 
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4799 

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

49 
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
49 
49.1 
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
491 
49.10 
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4911 
49.2 
Transporturi de marfă pe calea ferată
491 
49.20 
Transporturi de marfă pe calea ferată
4912 
49.3 
Alte transporturi terestre de călători
492 
49.31 
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4921 
49.32 
Transporturi cu taxiuri
4922 
49.39 
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4922 
49.4 
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
492 
49.41 
Transporturi rutiere de mărfuri
4923 
49.42 
Servicii de mutare
4923 
49.5 
Transporturi prin conducte
493 
49.50 
Transporturi prin conducte
4930 
50 
Transporturi pe apă
50 
50.1 
Transporturi maritime şi costiere de pasageri
501 
50.10 
Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5011 
50.2 
Transporturi maritime şi costiere de marfă
501 

Page 16/25  
Top