CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Construcţia de poduri şi tuneluri
4210 
42.2 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
422 
42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4220 
42.22 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4220 
42.9 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
429 
42.91 
Construcţii hidrotehnice
4290 
42.99 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4290 
43 
Lucrări speciale de construcţii
43 
43.1 
Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
431 
43.11 
Lucrări de demolare a construcţiilor
4311 
43.12 
Lucrări de pregătire a terenului
4312 
43.13 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4312 
43.2 
Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
432 
43.21 
Lucrări de instalaţii electrice
4321 
43.22 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4322 
43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4329 
43.3 
Lucrări de finisare
433 
43.31 
Lucrări de ipsoserie
4330 
43.32 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4330 
43.33 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4330 
43.34 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4330 
43.39 
Alte lucrări de finisare
4330 
43.9 
Alte lucrări speciale de construcţii
439 
43.91 
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4390 
43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4390 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

45 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
45 
45.1 
Comerţ cu autovehicule
451 
45.11 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4510 
45.19 
Comerţ cu alte autovehicule
4510 
45.2 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
452 
45.20 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 
45.3 
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
453 
45.31 
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4530 
45.32 
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4530 
45.4 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
454 
45.40 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 
46 
Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete
46 
46.1 
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
461 
46.11 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4610 

Page 13/25  
Top