CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Fabricarea de motociclete
3091 
30.92 
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
3092 
30.99 
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3099 
31 
Fabricarea de mobilă
31 
31.0 
Fabricarea de mobilă
310 
31.01 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3100 
31.02 
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3100 
31.03 
Fabricarea de saltele şi somiere
3100 
31.09 
Fabricarea de mobilă n.c.a.
3100 
32 
Alte activităţi industriale n.c.a.
32 
32.1 
Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
321 
32.11 
Baterea monedelor
3211 
32.12 
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3211 
32.13 
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3212 
32.2 
Fabricarea instrumentelor muzicale
322 
32.20 
Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 
32.3 
Fabricarea articolelor pentru sport
323 
32.30 
Fabricarea articolelor pentru sport
3230 
32.4 
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
324 
32.40 
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 
32.5 
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
325 
32.50 
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3250 
32.9 
Alte activităţi industriale
329 
32.91 
Fabricarea măturilor şi periilor
3290 
32.99 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3290 
33 
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
33 
33.1 
Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
331 
33.11 
Repararea articolelor fabricate din metal
3311 
33.12 
Repararea maşinilor
3312 
33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
3313 
33.14 
Repararea echipamentelor electrice
3314 
33.15 
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3315 
33.16 
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3315 
33.17 
Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3315 
33.19 
Repararea altor echipamente
3319 
33.2 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
332 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320 

PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

35 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
35 
35.1 
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
351 

Page 11/25  
Top