CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2814 
28.2 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
281 
28.21 
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2815 
28.22 
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2816 
28.23 
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2817 
28.24 
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2818 
28.25 
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2819 
28.29 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2819 
28.3 
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
282 
28.30 
Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2821 
28.4 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
282 
28.41 
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2822 
28.49 
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2822 
28.9 
Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
282 
28.91 
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2823 
28.92 
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2824 
28.93 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2825 
28.94 
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2826 
28.95 
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2829 
28.96 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2829 
28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2829 
29 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
29 
29.1 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
291 
29.10 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 
29.2 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
292 
29.20 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2920 
29.3 
Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
293 
29.31 
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2930 
29.32 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2930 
30 
Fabricarea altor mijloace de transport
30 
30.1 
Construcţia de nave şi bărci
301 
30.11 
Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3011 
30.12 
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3012 
30.2 
Fabricarea materialului rulant
302 
30.20 
Fabricarea materialului rulant
3020 
30.3 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
303 
30.30 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030 
30.4 
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
304 
30.40 
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 
30.9 
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
309 

Page 10/25  
Top