CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
20 
20.1 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
201 
20.11 
Produkcja gazów technicznych
2011 
20.12 
Produkcja barwników i pigmentów
2011 
20.13 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
2011 
20.14 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
2011 
20.15 
Produkcja nawozów i związków azotowych
2012 
20.16 
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
2013 
20.17 
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
2013 
20.2 
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
202 
20.20 
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
2021 
20.3 
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
202 
20.30 
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
2022 
20.4 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
202 
20.41 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
2023 
20.42 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
2023 
20.5 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
202 
20.51 
Produkcja materiałów wybuchowych
2029 
20.52 
Produkcja klejów
2029 
20.53 
Produkcja olejków eterycznych
2029 
20.59 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2029 
20.6 
Produkcja włókien chemicznych
203 
20.60 
Produkcja włókien chemicznych
2030 
21 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21 
21.1 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
210 
21.10 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
2100 
21.2 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
210 
21.20 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
2100 
22 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
22 
22.1 
Produkcja wyrobów z gumy
221 
22.11 
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
2211 
22.19 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
2219 
22.2 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
222 
22.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
2220 
22.22 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
2220 
22.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
2220 
22.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2220 
23 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
23 
23.1 
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
231 
23.11 
Produkcja szkła płaskiego
2310 

Page 6/25  
Top