CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
108 
10.91 
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
1080 
10.92 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
1080 
11 
Produkcja napojów
11 
11.0 
Produkcja napojów
110 
11.01 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
1101 
11.02 
Produkcja win gronowych
1102 
11.03 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
1102 
11.04 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1102 
11.05 
Produkcja piwa
1103 
11.06 
Produkcja słodu
1103 
11.07 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
1104 
12 
Produkcja wyrobów tytoniowych
12 
12.0 
Produkcja wyrobów tytoniowych
120 
12.00 
Produkcja wyrobów tytoniowych
1200 
13 
Produkcja wyrobów tekstylnych
13 
13.1 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
131 
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
1311 
13.2 
Produkcja tkanin
131 
13.20 
Produkcja tkanin
1312 
13.3 
Wykończanie wyrobów włókienniczych
131 
13.30 
Wykończanie wyrobów włókienniczych
1313 
13.9 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
139 
13.91 
Produkcja dzianin metrażowych
1391 
13.92 
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży
1392 
13.93 
Produkcja dywanów i chodników
1393 
13.94 
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1394 
13.95 
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
1399 
13.96 
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
1399 
13.99 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
1399 
14 
Produkcja odzieży
14 
14.1 
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
141 
14.11 
Produkcja odzieży skórzanej
1410 
14.12 
Produkcja odzieży roboczej
1410 
14.13 
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
1410 
14.14 
Produkcja bielizny
1410 
14.19 
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
1410 
14.2 
Produkcja wyrobów futrzarskich
142 
14.20 
Produkcja wyrobów futrzarskich
1420 
14.3 
Produkcja odzieży dzianej
143 

Page 4/25  
Top