CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4761 
47.63 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4762 
47.64 
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4763 
47.65 
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4764 
47.7 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
477 
47.71 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771 
47.72 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4771 
47.73 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4772 
47.74 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach
4772 
47.75 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4772 
47.76 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773 
47.77 
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773 
47.78 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4773 
47.79 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4774 
47.8 
Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
478 
47.81 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4781 
47.82 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
4782 
47.89 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
4789 
47.9 
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
479 
47.91 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4791 
47.99 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
4799 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

49 
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
49 
49.1 
Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy
491 
49.10 
Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy
4911 
49.2 
Transport kolejowy towarów
491 
49.20 
Transport kolejowy towarów
4912 
49.3 
Transport lądowy pasażerski pozostały
492 
49.31 
Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
4921 
49.32 
Działalność taksówek osobowych
4922 
49.39 
Transport lądowy pasażerski pozostały, gdzie indziej niesklasyfikowany
4922 
49.4 
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
492 
49.41 
Transport drogowy towarów
4923 
49.42 
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
4923 
49.5 
Transport rurociągowy
493 
49.50 
Transport rurociągowy
4930 
50 
Transport wodny
50 
50.1 
Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
501 
50.10 
Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
5011 
50.2 
Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
501 

Page 16/25  
Top