CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
108 
10.9 
Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
1080 
10.91 
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92 
Code: 10.92 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11 
11 
Produkcja napojów
110 
11.0 
Produkcja napojów
1101 
11.01 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
1102 
11.02 
Produkcja win gronowych
11.03 
Code: 11.03 
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04 
Code: 11.04 
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1103 
11.05 
Produkcja piwa
11.06 
Code: 11.06 
Produkcja słodu
1104 
11.07 
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
12 
12 
Produkcja wyrobów tytoniowych
120 
12.0 
Produkcja wyrobów tytoniowych
1200 
12.00 
Produkcja wyrobów tytoniowych
13 
13 
Produkcja wyrobów tekstylnych
131 
13.1 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2 
Code: 13.2 
Produkcja tkanin
13.3 
Code: 13.3 
Wykończanie wyrobów włókienniczych
1311 
13.10 
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
1312 
13.20 
Produkcja tkanin
1313 
13.30 
Wykończanie wyrobów włókienniczych
139 
13.9 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
1391 
13.91 
Produkcja dzianin metrażowych
1392 
13.92 
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży
1393 
13.93 
Produkcja dywanów i chodników
1394 
13.94 
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1399 
13.95 
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96 
Code: 13.96 
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99 
Code: 13.99 
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14 
14 
Produkcja odzieży
141 
14.1 
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
1410 
14.11 
Produkcja odzieży skórzanej
14.12 
Code: 14.12 
Produkcja odzieży roboczej
14.13 
Code: 14.13 
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14 
Code: 14.14 
Produkcja bielizny
14.19 
Code: 14.19 
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
142 
14.2 
Produkcja wyrobów futrzarskich
1420 
14.20 
Produkcja wyrobów futrzarskich
143 
14.3 
Produkcja odzieży dzianej

Page 4/25  
Top