CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
0893 
08.93 
Wydobywanie soli
0899 
08.99 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
09 
09 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
091 
09.1 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
0910 
09.10 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
099 
09.9 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
0990 
09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie


PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
10 
10 
Produkcja artykułów spożywczych
101 
10.1 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
1010 
10.11 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12 
Code: 10.12 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13 
Code: 10.13 
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu
102 
10.2 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
1020 
10.20 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
103 
10.3 
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
1030 
10.31 
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32 
Code: 10.32 
Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39 
Code: 10.39 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
104 
10.4 
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
1040 
10.41 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42 
Code: 10.42 
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
105 
10.5 
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
1050 
10.51 
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52 
Code: 10.52 
Produkcja lodów
106 
10.6 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
1061 
10.61 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
1062 
10.62 
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
107 
10.7 
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.8 
Code: 10.8 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
1071 
10.71 
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72 
Code: 10.72 
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1072 
10.81 
Produkcja cukru
1073 
10.82 
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1074 
10.73 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
1075 
10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
1079 
10.83 
Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84 
Code: 10.84 
Produkcja przypraw
10.86 
Code: 10.86 
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89 
Code: 10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Page 3/25  
Top