CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
01 
01 
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
011 
01.1 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
0111 
01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
0112 
01.12 
Uprawa ryżu
0113 
01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
0114 
01.14 
Uprawa trzciny cukrowej
0115 
01.15 
Uprawa tytoniu
0116 
01.16 
Uprawa roślin włóknistych
0119 
01.19 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
012 
01.2 
Uprawa roślin wieloletnich
0121 
01.21 
Uprawa winogron
0122 
01.22 
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
0123 
01.23 
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
0124 
01.24 
Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych
0125 
01.25 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
0126 
01.26 
Uprawa drzew oleistych
0127 
01.27 
Uprawa roślin służących do produkcji napojów
0128 
01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
0129 
01.29 
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
013 
01.3 
Rozmnażanie roślin
0130 
01.30 
Rozmnażanie roślin
014 
01.4 
Chów i hodowla zwierząt
0141 
01.41 
Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42 
Code: 01.42 
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
0142 
01.43 
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
0143 
01.44 
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
0144 
01.45 
Chów i hodowla owiec i kóz
0145 
01.46 
Chów i hodowla świń
0146 
01.47 
Chów i hodowla drobiu
0149 
01.49 
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
015 
01.5 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
0150 
01.50 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
016 
01.6 
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
0161 
01.61 
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
0162 
01.62 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
0163 
01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
0164 
01.64 
Obróbka nasion dla celów rozmnażania
017 
01.7 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
0170 
01.70 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Page 1/25  
Top