CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Produkcja elementów elektronicznych
2610 
26.12 
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
2610 
26.2 
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
262 
26.20 
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
2620 
26.3 
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
263 
26.30 
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
2630 
26.4 
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
264 
26.40 
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
2640 
26.5 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
265 
26.51 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
2651 
26.52 
Produkcja zegarków i zegarów
2652 
26.6 
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
266 
26.60 
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
2660 
26.7 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
267 
26.70 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
2670 
26.8 
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
268 
26.80 
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
2680 
27 
Produkcja urządzeń elektrycznych
27 
27.1 
Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
271 
27.11 
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
2710 
27.12 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
2710 
27.2 
Produkcja baterii i akumulatorów
272 
27.20 
Produkcja baterii i akumulatorów
2720 
27.3 
Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
273 
27.31 
Produkcja kabli światłowodowych
2731 
27.32 
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
2732 
27.33 
Produkcja sprzętu instalacyjnego
2733 
27.4 
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
274 
27.40 
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
2740 
27.5 
Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
275 
27.51 
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2750 
27.52 
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2750 
27.9 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
279 
27.90 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
2790 
28 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
28 
28.1 
Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
281 
28.11 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
2811 
28.12 
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
2812 
28.13 
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
2813 
28.14 
Produkcja pozostałych kurków i zaworów
2813 

Page 9/25  
Top