CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
8730 
87.9 
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
879 
87.90 
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
8790 
88 
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
88 
88.1 
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
881 
88.10 
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
8810 
88.9 
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
889 
88.91 
Opieka dzienna nad dziećmi
8890 
88.99 
Postała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
8890 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

90 
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
90 
90.0 
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
900 
90.01 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9000 
90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
9000 
90.03 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
9000 
90.04 
Działalność obiektów kulturalnych
9000 
91 
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
91 
91.0 
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
910 
91.01 
Działalność bibliotek i archiwów
9101 
91.02 
Działalność muzeów
9102 
91.03 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
9102 
91.04 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
9103 
92 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92 
92.0 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
920 
92.00 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
9200 
93 
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
93 
93.1 
Działalność związana ze sportem
931 
93.11 
Działalność obiektów sportowych
9311 
93.12 
Działalność klubów sportowych
9312 
93.13 
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
9311 
93.19 
Działalność związana ze sportem, pozostała
9319 
93.2 
Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
932 
93.21 
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
9321 
93.29 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9329 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

94 
Działalność organizacji członkowskich
94 
94.1 
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
941 
94.11 
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
9411 
94.12 
Działalność organizacji profesjonalnych
9412 
94.2 
Działalność związków zawodowych
942 

Page 24/25  
Top