CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała
74 
74.1 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
741 
74.10 
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
7410 
74.2 
Działalność fotograficzna
742 
74.20 
Działalność fotograficzna
7420 
74.3 
Działalność związana z tłumaczeniami
749 
74.30 
Działalność związana z tłumaczeniami
7490 
74.9 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
749 
74.90 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
7490 
75 
Działalność weterynaryjna
75 
75.0 
Działalność weterynaryjna
750 
75.00 
Działalność weterynaryjna
7500 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

77 
Wynajem i dzierżawa
77 
77.1 
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych
771 
77.11 
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
7710 
77.12 
Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
7710 
77.2 
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
772 
77.21 
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
7721 
77.22 
Wypożyczanie kaset wideo, CD, DVD itp.
7722 
77.29 
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
7729 
77.3 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
773 
77.31 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
7730 
77.32 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
7730 
77.33 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
7730 
77.34 
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
7730 
77.35 
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
7730 
77.39 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
7730 
77.4 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
774 
77.40 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
7740 
78 
Działalność związana z zatrudnieniem
78 
78.1 
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
781 
78.10 
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7810 
78.2 
Działalność agencji pracy tymczasowej
782 
78.20 
Działalność agencji pracy tymczasowej
7820 
78.3 
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
783 
78.30 
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
7830 
79 
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79 
79.1 
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
791 
79.11 
Działalność agentów i pośredników turystycznych
7911 

Page 21/25  
Top