CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4610 
46.13 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
4610 
46.14 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
4610 
46.15 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
4610 
46.16 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
4610 
46.17 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4610 
46.18 
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
4610 
46.19 
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
4610 
46.2 
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
462 
46.21 
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
4620 
46.22 
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
4620 
46.23 
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
4620 
46.24 
Sprzedaż hurtowa skór
4620 
46.3 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
463 
46.31 
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
4630 
46.32 
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
4630 
46.33 
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
4630 
46.34 
Sprzedaż hurtowa napojów
4630 
46.35 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
4630 
46.36 
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
4630 
46.37 
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
4630 
46.38 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
4630 
46.39 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4630 
46.4 
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
464 
46.41 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4641 
46.42 
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4641 
46.43 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
4649 
46.44 
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
4649 
46.45 
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
4649 
46.46 
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
4649 
46.47 
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
4649 
46.48 
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
4649 
46.49 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
4649 
46.5 
Sprzedaż hurtowa narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych
465 
46.51 
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
4651 
46.52 
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
4652 
46.6 
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
466 
46.61 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
4653 
46.62 
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
4659 
46.63 
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
4659 

Page 14/25  
Top