CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
2814 
28.2 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
281 
28.21 
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
2815 
28.22 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
2816 
28.23 
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych)
2817 
28.24 
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
2818 
28.25 
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
2819 
28.29 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
2819 
28.3 
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
282 
28.30 
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
2821 
28.4 
Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
282 
28.41 
Produkcja maszyn do obróbki metalu
2822 
28.49 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
2822 
28.9 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
282 
28.91 
Produkcja maszyn dla metalurgii
2823 
28.92 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
2824 
28.93 
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
2825 
28.94 
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
2826 
28.95 
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
2829 
28.96 
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
2829 
28.99 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
2829 
29 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
29 
29.1 
Produkcja pojazdów samochodowych
291 
29.10 
Produkcja pojazdów samochodowych
2910 
29.2 
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
292 
29.20 
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
2920 
29.3 
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
293 
29.31 
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
2930 
29.32 
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
2930 
30 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
30 
30.1 
Produkcja statków i łodzi
301 
30.11 
Produkcja statków i konstrukcji pływających
3011 
30.12 
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
3012 
30.2 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
302 
30.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
3020 
30.3 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
303 
30.30 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
3030 
30.4 
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
304 
30.40 
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
3040 
30.9 
Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
309 

Page 10/25  
Top