CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych
242 
24.41 
Produkcja metali szlachetnych
2420 
24.42 
Produkcja aluminium
2420 
24.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
2420 
24.44 
Produkcja miedzi
2420 
24.45 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
2420 
24.46 
Wytwarzanie paliw jądrowych
2420 
24.5 
Odlewnictwo metali
243 
24.51 
Odlewnictwo żeliwa
2431 
24.52 
Odlewnictwo staliwa
2431 
24.53 
Odlewnictwo metali lekkich
2432 
24.54 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
2432 
25 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
25 
25.1 
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
251 
25.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2511 
25.12 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
2511 
25.2 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
251 
25.21 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
2512 
25.29 
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
2512 
25.3 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
251 
25.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
2513 
25.4 
Produkcja broni i amunicji
252 
25.40 
Produkcja broni i amunicji
2520 
25.5 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
259 
25.50 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
2591 
25.6 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
259 
25.61 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2592 
25.62 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
2592 
25.7 
Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
259 
25.71 
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
2593 
25.72 
Produkcja zamków i zawiasów
2593 
25.73 
Produkcja narzędzi
2593 
25.9 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
259 
25.91 
Produkcja pojemników metalowych
2599 
25.92 
Produkcja opakowań z metali lekkich
2599 
25.93 
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
2599 
25.94 
Produkcja złączy i śrub
2599 
25.99 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2599 
26 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
26 
26.1 
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
261 

Page 8/25  
Top