CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Wydobywanie soli
0893 
08.99 
Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
0899 
09 
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
09 
09.1 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
091 
09.10 
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
0910 
09.9 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
099 
09.90 
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
0990 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10 
Produkcja artykułów spożywczych
10 
10.1 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
101 
10.11 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
1010 
10.12 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
1010 
10.13 
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu
1010 
10.2 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
102 
10.20 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
1020 
10.3 
Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
103 
10.31 
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
1030 
10.32 
Produkcja soków z owoców i warzyw
1030 
10.39 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
1030 
10.4 
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
104 
10.41 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
1040 
10.42 
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
1040 
10.5 
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
105 
10.51 
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
1050 
10.52 
Produkcja lodów
1050 
10.6 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
106 
10.61 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
1061 
10.62 
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
1062 
10.7 
Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
107 
10.71 
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1071 
10.72 
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
1071 
10.73 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
1074 
10.8 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
107 
10.81 
Produkcja cukru
1072 
10.82 
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1073 
10.83 
Przetwórstwo herbaty i kawy
1079 
10.84 
Produkcja przypraw
1079 
10.85 
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
1075 
10.86 
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1079 
10.89 
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
1079 

Page 3/25  
Top