CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Działalność związków zawodowych
9420 
94.9 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
949 
94.91 
Działalność organizacji religijnych
9491 
94.92 
Działalność organizacji politycznych
9492 
94.99 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
9499 
95 
Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
95 
95.1 
Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
951 
95.11 
Naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych
9511 
95.12 
Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego
9512 
95.2 
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
952 
95.21 
Naprawa elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
9521 
95.22 
Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego oraz artykułów użytku domowego i ogrodniczego
9522 
95.23 
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
9523 
95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
9524 
95.25 
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
9529 
95.29 
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
9529 
96 
Działalność usługowa indywidualna, pozostała
96 
96.0 
Działalność usługowa indywidualna, pozostała
960 
96.01 
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
9601 
96.02 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
9602 
96.03 
Pogrzeby i działalność pokrewna
9603 
96.04 
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
9609 
96.09 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
9609 

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY

97 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
97 
97.0 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
970 
97.00 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
9700 
98 
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
98 
98.1 
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
981 
98.10 
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
9810 
98.2 
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
982 
98.20 
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
9820 

ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

99 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
99 
99.0 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
990 
99.00 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
9900 

Page 25/25  
Top