CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Pozostała gastronomiczna działalność usługowa
5629 
56.3 
Podawanie napojów
563 
56.30 
Podawanie napojów
5630 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

58 
Działalność wydawnicza
58 
58.1 
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
581 
58.11 
Wydawanie książek
5811 
58.12 
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
5812 
58.13 
Wydawanie gazet
5813 
58.14 
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
5813 
58.19 
Działalność wydawnicza pozostała
5819 
58.2 
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
582 
58.21 
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
5820 
58.29 
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
5820 
59 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
59 
59.1 
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
591 
59.11 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5911 
59.12 
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
5912 
59.13 
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5913 
59.14 
Działalność związana z projekcją filmów
5914 
59.2 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
592 
59.20 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
5920 
60 
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
60 
60.1 
Nadawanie programów radiofonicznych
601 
60.10 
Nadawanie programów radiofonicznych
6010 
60.2 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
602 
60.20 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
6020 
61 
Telekomunikacja
61 
61.1 
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
611 
61.10 
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
6110 
61.2 
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
612 
61.20 
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
6120 
61.3 
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
613 
61.30 
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
6130 
61.9 
Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej
619 
61.90 
Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej
6190 
62 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
62 
62.0 
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
620 
62.01 
Działalność w zakresie programowania
6201 
62.02 
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6202 

Page 18/25  
Top