CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
5012 
50.3 
Transport wodny śródlądowy pasażerski
502 
50.30 
Transport wodny śródlądowy pasażerski
5021 
50.4 
Transport wodny śródlądowy towarów
502 
50.40 
Transport wodny śródlądowy towarów
5022 
51 
Transport lotniczy
51 
51.1 
Transport lotniczy pasażerski
511 
51.10 
Transport lotniczy pasażerski
5110 
51.2 
Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
512 
51.21 
Transport lotniczy towarów
5120 
51.22 
Transport kosmiczny
5120 
52 
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
52 
52.1 
Magazynowanie i przechowywanie towarów
521 
52.10 
Magazynowanie i przechowywanie towarów
5210 
52.2 
Działalność usługowa wspomagająca transport
522 
52.21 
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5221 
52.22 
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
5222 
52.23 
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
5223 
52.24 
Przeładunek towarów
5224 
52.29 
Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała
5229 
53 
Działalność pocztowa i kurierska
53 
53.1 
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
531 
53.10 
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
5310 
53.2 
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
532 
53.20 
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
5320 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55 
Zakwaterowanie
55 
55.1 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
551 
55.10 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5510 
55.2 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
551 
55.20 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
5510 
55.3 
Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
552 
55.30 
Pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
5520 
55.9 
Zakwaterowanie pozostałe
559 
55.90 
Zakwaterowanie pozostałe
5590 
56 
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
56 
56.1 
Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
561 
56.10 
Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
5610 
56.2 
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
562 
56.21 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
5621 

Page 17/25  
Top