CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
4659 
46.65 
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
4659 
46.66 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
4659 
46.69 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4659 
46.7 
Sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana pozostała
466 
46.71 
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
4661 
46.72 
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4662 
46.73 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4663 
46.74 
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
4663 
46.75 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
4669 
46.76 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
4669 
46.77 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4669 
46.9 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
469 
46.90 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4690 
47 
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami
47 
47.1 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
471 
47.11 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4711 
47.19 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4719 
47.2 
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
472 
47.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4721 
47.22 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4721 
47.23 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4721 
47.24 
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4721 
47.25 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4722 
47.26 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4723 
47.29 
Sprzedaż detaliczna żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała
4721 
47.3 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
473 
47.30 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4730 
47.4 
Sprzedaż detaliczna narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
474 
47.41 
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4741 
47.42 
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4741 
47.43 
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4742 
47.5 
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
475 
47.51 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4751 
47.52 
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4752 
47.53 
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4753 
47.54 
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4759 
47.59 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4759 
47.6 
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
476 
47.61 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4761 

Page 15/25  
Top