CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
1430 
14.31 
Produksjon av strømpevarer
14.39 
Code: 14.39 
Produksjon av andre klær av trikotasje
15 
15 
Produksjon av lær og lærvarer
151 
15.1 
Beredning av lær, produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn
1511 
15.11 
Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
1512 
15.12 
Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
152 
15.2 
Produksjon av skotøy
1520 
15.20 
Produksjon av skotøy
16 
16 
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler
161 
16.1 
Saging, høvling og impregnering av tre
1610 
16.10 
Saging, høvling og impregnering av tre
162 
16.2 
Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer
1621 
16.21 
Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
1622 
16.22 
Produksjon av sammensatte parkettstaver
16.23 
Code: 16.23 
Produksjon av andre bygningsartikler
1623 
16.24 
Produksjon av treemballasje
1629 
16.29 
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
17 
17 
Produksjon av papir og papirvarer
170 
17.1 
Produksjon av papirmasse, papir og papp
17.2 
Code: 17.2 
Produksjon av varer av papir og papp
1701 
17.11 
Produksjon av papirmasse
17.12 
Code: 17.12 
Produksjon av papir og papp
1702 
17.21 
Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
1709 
17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
17.23 
Code: 17.23 
Produksjon av kontorartikler av papir
17.24 
Code: 17.24 
Produksjon av tapeter
17.29 
Code: 17.29 
Produksjon av varer av papir og papp ellers
18 
18 
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
181 
18.1 
Trykking og tjenester tilknyttet trykking
1811 
18.11 
Trykking av aviser
18.12 
Code: 18.12 
Trykking ellers
1812 
18.13 
Ferdiggjøring før trykking og publisering
18.14 
Code: 18.14 
Bokbinding og tilknyttede tjenester
182 
18.2 
Reproduksjon av innspilte opptak
1820 
18.20 
Reproduksjon av innspilte opptak
19 
19 
Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter
191 
19.1 
Produksjon av kullprodukter
1910 
19.10 
Produksjon av kullprodukter
192 
19.2 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
1920 
19.20 
Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter

Page 5/25  
Top