CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
20 
20 
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
201 
20.1 
Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi
2011 
20.11 
Produksjon av industrigasser
20.12 
Code: 20.12 
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
20.13 
Code: 20.13 
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
20.14 
Code: 20.14 
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
2012 
20.15 
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
2013 
20.16 
Produksjon av basisplast
20.17 
Code: 20.17 
Produksjon av syntetisk gummi
202 
20.2 
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
20.3 
Code: 20.3 
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
20.4 
Code: 20.4 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler
20.5 
Code: 20.5 
Produksjon av andre kjemiske produkter
2021 
20.20 
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
2022 
20.30 
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
2023 
20.41 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
20.42 
Code: 20.42 
Produksjon av parfyme og toalettartikler
2029 
20.51 
Produksjon av eksplosiver
20.52 
Code: 20.52 
Produksjon av lim
20.53 
Code: 20.53 
Produksjon av eteriske oljer
20.59 
Code: 20.59 
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
203 
20.6 
Produksjon av kunstfibrer
2030 
20.60 
Produksjon av kunstfibrer
21 
21 
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
210 
21.1 
Produksjon av farmasøytiske råvarer
21.2 
Code: 21.2 
Produksjon av farmasøytiske preparater
2100 
21.10 
Produksjon av farmasøytiske råvarer
21.20 
Code: 21.20 
Produksjon av farmasøytiske preparater
22 
22 
Produksjon av gummi- og plastprodukter
221 
22.1 
Produksjon av gummiprodukter
2211 
22.11 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
2219 
22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
222 
22.2 
Produksjon av plastprodukter
2220 
22.21 
Produksjon av halvfabrikater av plast
22.22 
Code: 22.22 
Produksjon av plastemballasje
22.23 
Code: 22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
22.29 
Code: 22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
23 
23 
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
231 
23.1 
Produksjon av glass og glassprodukter
2310 
23.11 
Produksjon av planglass

Page 6/25  
Top