CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
108 
10.9 
Produksjon av fôrvarer
1080 
10.91 
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
10.92 
Code: 10.92 
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
11 
11 
Produksjon av drikkevarer
110 
11.0 
Produksjon av drikkevarer
1101 
11.01 
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
1102 
11.02 
Produksjon av vin
11.03 
Code: 11.03 
Produksjon av sider og annen fruktvin
11.04 
Code: 11.04 
Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
1103 
11.05 
Produksjon av øl
11.06 
Code: 11.06 
Produksjon av malt
1104 
11.07 
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
12 
12 
Produksjon av tobakksvarer
120 
12.0 
Produksjon av tobakksvarer
1200 
12.00 
Produksjon av tobakksvarer
13 
13 
Produksjon av tekstiler
131 
13.1 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
13.2 
Code: 13.2 
Veving av tekstiler
13.3 
Code: 13.3 
Etterbehandling av tekstiler
1311 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
1312 
13.20 
Veving av tekstiler
1313 
13.30 
Etterbehandling av tekstiler
139 
13.9 
Produksjon av andre tekstiler
1391 
13.91 
Produksjon av stoffer av trikotasje
1392 
13.92 
Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær
1393 
13.93 
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
1394 
13.94 
Produksjon av tauverk og nett
1399 
13.95 
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
13.96 
Code: 13.96 
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
13.99 
Code: 13.99 
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
14 
14 
Produksjon av klær
141 
14.1 
Produksjon av klær, unntatt pelsvarer
1410 
14.11 
Produksjon av klær av lær
14.12 
Code: 14.12 
Produksjon av arbeidstøy
14.13 
Code: 14.13 
Produksjon av annet yttertøy
14.14 
Code: 14.14 
Produksjon av undertøy og innertøy
14.19 
Code: 14.19 
Produksjon av klær og tilbehør ellers
142 
14.2 
Produksjon av pelsvarer
1420 
14.20 
Produksjon av pelsvarer
143 
14.3 
Produksjon av klær av trikotasje

Page 4/25  
Top