CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
0893 
08.93 
Utvinning av salt
0899 
08.99 
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
09 
09 
Tjenester tilknyttet bergverksdrift
091 
09.1 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
0910 
09.10 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
099 
09.9 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
0990 
09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift


INDUSTRI
10 
10 
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
101 
10.1 
Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer
1010 
10.11 
Bearbeiding og konservering av kjøtt
10.12 
Code: 10.12 
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
10.13 
Code: 10.13 
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
102 
10.2 
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
1020 
10.20 
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
103 
10.3 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
1030 
10.31 
Bearbeiding og konservering av poteter
10.32 
Code: 10.32 
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
10.39 
Code: 10.39 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
104 
10.4 
Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
1040 
10.41 
Produksjon av oljer og fettstoffer
10.42 
Code: 10.42 
Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer
105 
10.5 
Produksjon av meierivarer og iskrem
1050 
10.51 
Produksjon av meierivarer
10.52 
Code: 10.52 
Produksjon av iskrem
106 
10.6 
Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter
1061 
10.61 
Produksjon av kornvarer
1062 
10.62 
Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
107 
10.7 
Produksjon av bakeri- og pastavarer
10.8 
Code: 10.8 
Produksjon av andre næringsmidler
1071 
10.71 
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
10.72 
Code: 10.72 
Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
1072 
10.81 
Produksjon av sukker
1073 
10.82 
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
1074 
10.73 
Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
1075 
10.85 
Produksjon av ferdigmat
1079 
10.83 
Bearbeiding av te og kaffe
10.84 
Code: 10.84 
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
10.86 
Code: 10.86 
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
10.89 
Code: 10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted

Page 3/25  
Top