CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
7912 
79.12 
Reisearrangørvirksomhet
799 
79.9 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
7990 
79.90 
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
80 
80 
Vakttjeneste og etterforsking
801 
80.1 
Private vakttjenester
8010 
80.10 
Private vakttjenester
802 
80.2 
Tjenester tilknyttet vakttjenester
8020 
80.20 
Tjenester tilknyttet vakttjenester
803 
80.3 
Etterforskning
8030 
80.30 
Etterforskning
81 
81 
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift
811 
81.1 
Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
8110 
81.10 
Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
812 
81.2 
Rengjøringsvirksomhet
8121 
81.21 
Rengjøring av bygninger
8129 
81.22 
Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
81.29 
Code: 81.29 
Annen rengjøringsvirksomhet
813 
81.3 
Beplantning av hager og parkanlegg
8130 
81.30 
Beplantning av hager og parkanlegg
82 
82 
Annen forretningsmessig tjenesteyting
821 
82.1 
Kontortjenester
8211 
82.11 
Kombinerte kontortjenester
8219 
82.19 
Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester
822 
82.2 
Telefonvakttjenester og telefonsalg
8220 
82.20 
Telefonvakttjenester og telefonsalg
823 
82.3 
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
8230 
82.30 
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
829 
82.9 
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
8291 
82.91 
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
8292 
82.92 
Pakkevirksomhet
8299 
82.99 
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted


OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING
84 
84 
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
841 
84.1 
Offentlig administrasjon og forvaltning
8411 
84.11 
Generell offentlig administrasjon
8412 
84.12 
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
8413 
84.13 
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
842 
84.2 
Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker
8421 
84.21 
Utenrikssaker
8422 
84.22 
Forsvar

Page 22/25  
Top