CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
6202 
62.03 
Forvaltning og drift av IT-systemer
6209 
62.09 
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63 
63 
Informasjonstjenester
631 
63.1 
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web portaler
6311 
63.11 
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
6312 
63.12 
Drift av web-portaler
639 
63.9 
Andre informasjonstjenester
6391 
63.91 
Nyhetsbyråer
6399 
63.99 
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted


FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET
64 
64 
Finansieringsvirksomhet
641 
64.1 
Bankvirksomhet
6411 
64.11 
Sentralbankvirksomhet
6419 
64.19 
Bankvirksomhet ellers
642 
64.2 
Holdingselskaper
6420 
64.20 
Holdingselskaper
643 
64.3 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
6430 
64.30 
Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
649 
64.9 
Annen finansieringsvirksomhet
6491 
64.91 
Finansiell leasing
6492 
64.92 
Annen kredittgivning
6499 
64.99 
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
65 
65 
Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
651 
65.1 
Forsikring
6511 
65.11 
Livsforsikring
6512 
65.12 
Skadeforsikring
652 
65.2 
Gjenforsikring
6520 
65.20 
Gjenforsikring
653 
65.3 
Pensjonskasser
6530 
65.30 
Pensjonskasser
66 
66 
Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
661 
66.1 
Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
6611 
66.11 
Administrasjon av finansmarkeder
6612 
66.12 
Verdipapirmegling
6619 
66.19 
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
662 
66.2 
Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
6621 
66.21 
Risiko- og skadevurdering
6622 
66.22 
Forsikringsformidling
6629 
66.29 
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
663 
66.3 
Fondsforvaltningsvirksomhet

Page 19/25  
Top