CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Sjøfart og kysttrafikk med gods
502 
50.3 
Passasjertransport på elver og innsjøer
50.4 
Code: 50.4 
Godstransport på elver og innsjøer
5021 
50.30 
Passasjertransport på elver og innsjøer
5022 
50.40 
Godstransport på elver og innsjøer
51 
51 
Lufttransport
511 
51.1 
Lufttransport med passasjerer
5110 
51.10 
Lufttransport med passasjerer
512 
51.2 
Lufttransport med gods samt romfart
5120 
51.21 
Lufttransport med gods
51.22 
Code: 51.22 
Romfart
52 
52 
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
521 
52.1 
Lagring
5210 
52.10 
Lagring
522 
52.2 
Andre tjenester tilknyttet transport
5221 
52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
5222 
52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
5223 
52.23 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
5224 
52.24 
Lasting og lossing
5229 
52.29 
Andre tjenester tilknyttet transport
53 
53 
Post og distribusjonsvirksomhet
531 
53.1 
Landsdekkende posttjenester
5310 
53.10 
Landsdekkende posttjenester
532 
53.2 
Andre post- og budtjenester
5320 
53.20 
Andre post- og budtjenester


OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET
55 
55 
Overnattingsvirksomhet
551 
55.1 
Hotellvirksomhet
55.2 
Code: 55.2 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
5510 
55.10 
Hotellvirksomhet
55.20 
Code: 55.20 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
552 
55.3 
Drift av campingplasser og turisthytter
5520 
55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter
559 
55.9 
Annen overnatting
5590 
55.90 
Annen overnatting
56 
56 
Serveringsvirksomhet
561 
56.1 
Restaurantvirksomhet
5610 
56.10 
Restaurantvirksomhet
562 
56.2 
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet
5621 
56.21 
Cateringvirksomhet

Page 17/25  
Top