CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4659 
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
46.66 
Code: 46.66 
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
46.69 
Code: 46.69 
Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
466 
46.6 
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr
46.7 
Code: 46.7 
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
4661 
46.71 
Engroshandel med drivstoff og brensel
4662 
46.72 
Engroshandel med metaller og metallholdig malm
4663 
46.73 
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
46.74 
Code: 46.74 
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
4669 
46.75 
Engroshandel med kjemiske produkter
46.76 
Code: 46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
46.77 
Code: 46.77 
Engroshandel med avfall og skrap
469 
46.9 
Uspesifisert engroshandel
4690 
46.90 
Uspesifisert engroshandel
47 
47 
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
471 
47.1 
Butikkhandel med bredt vareutvalg
4711 
47.11 
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
4719 
47.19 
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
472 
47.2 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger
4721 
47.21 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
47.22 
Code: 47.22 
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
47.23 
Code: 47.23 
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
47.24 
Code: 47.24 
Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
47.29 
Code: 47.29 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
4722 
47.25 
Butikkhandel med drikkevarer
4723 
47.26 
Butikkhandel med tobakksvarer
473 
47.3 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
4730 
47.30 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
474 
47.4 
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger
4741 
47.41 
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
47.42 
Code: 47.42 
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
4742 
47.43 
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
475 
47.5 
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger
4751 
47.51 
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
4752 
47.52 
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
4753 
47.53 
Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner
4759 
47.54 
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59 
Code: 47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
476 
47.6 
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger
4761 
47.61 
Butikkhandel med bøker

Page 15/25  
Top