CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4610 
46.12 
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
46.13 
Code: 46.13 
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
46.14 
Code: 46.14 
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
46.15 
Code: 46.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
46.16 
Code: 46.16 
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
46.17 
Code: 46.17 
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
46.18 
Code: 46.18 
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.19 
Code: 46.19 
Agenturhandel med bredt vareutvalg
462 
46.2 
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
4620 
46.21 
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
46.22 
Code: 46.22 
Engroshandel med blomster og planter
46.23 
Code: 46.23 
Engroshandel med levende dyr
46.24 
Code: 46.24 
Engroshandel med huder, skinn og lær
463 
46.3 
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler
4630 
46.31 
Engroshandel med frukt og grønnsaker
46.32 
Code: 46.32 
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 
Code: 46.33 
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.34 
Code: 46.34 
Engroshandel med drikkevarer
46.35 
Code: 46.35 
Engroshandel med tobakksvarer
46.36 
Code: 46.36 
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
46.37 
Code: 46.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
46.38 
Code: 46.38 
Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr og bløtdyr
46.39 
Code: 46.39 
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
464 
46.4 
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk
4641 
46.41 
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
46.42 
Code: 46.42 
Engroshandel med klær og skotøy
4649 
46.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
46.44 
Code: 46.44 
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og rengjøringsmidler
46.45 
Code: 46.45 
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
46.46 
Code: 46.46 
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
46.47 
Code: 46.47 
Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og belysningsutstyr
46.48 
Code: 46.48 
Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer
46.49 
Code: 46.49 
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers
465 
46.5 
Engroshandel med IKT-utstyr
4651 
46.51 
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
4652 
46.52 
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
4653 
46.61 
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
4659 
46.62 
Engroshandel med maskinverktøy
46.63 
Code: 46.63 
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
46.64 
Code: 46.64 
Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon

Page 14/25  
Top