CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Produksjon av fôrvarer
108 
10.91 
Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
1080 
10.92 
Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
1080 
11 
Produksjon av drikkevarer
11 
11.0 
Produksjon av drikkevarer
110 
11.01 
Destillering, rektifisering og blanding av sprit
1101 
11.02 
Produksjon av vin
1102 
11.03 
Produksjon av sider og annen fruktvin
1102 
11.04 
Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
1102 
11.05 
Produksjon av øl
1103 
11.06 
Produksjon av malt
1103 
11.07 
Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
1104 
12 
Produksjon av tobakksvarer
12 
12.0 
Produksjon av tobakksvarer
120 
12.00 
Produksjon av tobakksvarer
1200 
13 
Produksjon av tekstiler
13 
13.1 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
131 
13.10 
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
1311 
13.2 
Veving av tekstiler
131 
13.20 
Veving av tekstiler
1312 
13.3 
Etterbehandling av tekstiler
131 
13.30 
Etterbehandling av tekstiler
1313 
13.9 
Produksjon av andre tekstiler
139 
13.91 
Produksjon av stoffer av trikotasje
1391 
13.92 
Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær
1392 
13.93 
Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
1393 
13.94 
Produksjon av tauverk og nett
1394 
13.95 
Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
1399 
13.96 
Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
1399 
13.99 
Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
1399 
14 
Produksjon av klær
14 
14.1 
Produksjon av klær, unntatt pelsvarer
141 
14.11 
Produksjon av klær av lær
1410 
14.12 
Produksjon av arbeidstøy
1410 
14.13 
Produksjon av annet yttertøy
1410 
14.14 
Produksjon av undertøy og innertøy
1410 
14.19 
Produksjon av klær og tilbehør ellers
1410 
14.2 
Produksjon av pelsvarer
142 
14.20 
Produksjon av pelsvarer
1420 
14.3 
Produksjon av klær av trikotasje
143 

Page 4/25  
Top