CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Utvinning av salt
0893 
08.99 
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
0899 
09 
Tjenester tilknyttet bergverksdrift
09 
09.1 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
091 
09.10 
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
0910 
09.9 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
099 
09.90 
Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
0990 

INDUSTRI

10 
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
10 
10.1 
Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer
101 
10.11 
Bearbeiding og konservering av kjøtt
1010 
10.12 
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
1010 
10.13 
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
1010 
10.2 
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
102 
10.20 
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
1020 
10.3 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
103 
10.31 
Bearbeiding og konservering av poteter
1030 
10.32 
Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
1030 
10.39 
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
1030 
10.4 
Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
104 
10.41 
Produksjon av oljer og fettstoffer
1040 
10.42 
Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer
1040 
10.5 
Produksjon av meierivarer og iskrem
105 
10.51 
Produksjon av meierivarer
1050 
10.52 
Produksjon av iskrem
1050 
10.6 
Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter
106 
10.61 
Produksjon av kornvarer
1061 
10.62 
Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
1062 
10.7 
Produksjon av bakeri- og pastavarer
107 
10.71 
Produksjon av brød og ferske konditorvarer
1071 
10.72 
Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
1071 
10.73 
Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
1074 
10.8 
Produksjon av andre næringsmidler
107 
10.81 
Produksjon av sukker
1072 
10.82 
Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
1073 
10.83 
Bearbeiding av te og kaffe
1079 
10.84 
Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
1079 
10.85 
Produksjon av ferdigmat
1075 
10.86 
Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
1079 
10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
1079 

Page 3/25  
Top