CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Arbeidstakerorganisasjoner
9420 
94.9 
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner
949 
94.91 
Religiøse organisasjoner
9491 
94.92 
Partipolitiske organisasjoner
9492 
94.99 
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted
9499 
95 
Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk
95 
95.1 
Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr
951 
95.11 
Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
9511 
95.12 
Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
9512 
95.2 
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
952 
95.21 
Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
9521 
95.22 
Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
9522 
95.23 
Reparasjon av skotøy og lærvarer
9523 
95.24 
Reparasjon av møbler og boliginnredning
9524 
95.25 
Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
9529 
95.29 
Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
9529 
96 
Annen personlig tjenesteyting
96 
96.0 
Annen personlig tjenesteyting
960 
96.01 
Vaskeri- og renserivirksomhet
9601 
96.02 
Frisering og annen skjønnhetspleie
9602 
96.03 
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
9603 
96.04 
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
9609 
96.09 
Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
9609 

LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER

97 
Lønnet arbeid i private husholdninger
97 
97.0 
Lønnet arbeid i private husholdninger
970 
97.00 
Lønnet arbeid i private husholdninger
9700 
98 

98 
98.1 

981 
98.10 

9810 
98.2 

982 
98.20 

9820 

INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER

99 
Internasjonale organisasjoner og organer
99 
99.0 
Internasjonale organisasjoner og organer
990 
99.00 
Internasjonale organisasjoner og organer
9900 

Page 25/25  
Top