CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
4659 
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
4659 
46.66 
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
4659 
46.69 
Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
4659 
46.7 
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
466 
46.71 
Engroshandel med drivstoff og brensel
4661 
46.72 
Engroshandel med metaller og metallholdig malm
4662 
46.73 
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
4663 
46.74 
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
4663 
46.75 
Engroshandel med kjemiske produkter
4669 
46.76 
Engroshandel med innsatsvarer ellers
4669 
46.77 
Engroshandel med avfall og skrap
4669 
46.9 
Uspesifisert engroshandel
469 
46.90 
Uspesifisert engroshandel
4690 
47 
Detaljhandel, unntatt med motorvogner
47 
47.1 
Butikkhandel med bredt vareutvalg
471 
47.11 
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
4711 
47.19 
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
4719 
47.2 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger
472 
47.21 
Butikkhandel med frukt og grønnsaker
4721 
47.22 
Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
4721 
47.23 
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
4721 
47.24 
Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
4721 
47.25 
Butikkhandel med drikkevarer
4722 
47.26 
Butikkhandel med tobakksvarer
4723 
47.29 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
4721 
47.3 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
473 
47.30 
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
4730 
47.4 
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger
474 
47.41 
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
4741 
47.42 
Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
4741 
47.43 
Butikkhandel med audio- og videoutstyr
4742 
47.5 
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger
475 
47.51 
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
4751 
47.52 
Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass
4752 
47.53 
Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner
4753 
47.54 
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
4759 
47.59 
Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler
4759 
47.6 
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger
476 
47.61 
Butikkhandel med bøker
4761 

Page 15/25  
Top