CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
2814 
28.2 
Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk
281 
28.21 
Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
2815 
28.22 
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr
2816 
28.23 
Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
2817 
28.24 
Produksjon av motordrevet håndverktøy
2818 
28.25 
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
2819 
28.29 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
2819 
28.3 
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
282 
28.30 
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
2821 
28.4 
Produksjon av maskiner til metallbearbeiding og annet maskinverktøy
282 
28.41 
Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
2822 
28.49 
Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
2822 
28.9 
Produksjon av andre spesialmaskiner
282 
28.91 
Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
2823 
28.92 
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
2824 
28.93 
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
2825 
28.94 
Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri
2826 
28.95 
Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
2829 
28.96 
Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri
2829 
28.99 
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
2829 
29 
Produksjon av motorvogner og tilhengere
29 
29.1 
Produksjon av motorvogner
291 
29.10 
Produksjon av motorvogner
2910 
29.2 
Produksjon av karosserier og tilhengere
292 
29.20 
Produksjon av karosserier og tilhengere
2920 
29.3 
Produksjon av deler og utstyr til motorvogner
293 
29.31 
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
2930 
29.32 
Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
2930 
30 
Produksjon av andre transportmidler
30 
30.1 
Bygging av skip og båter
301 
30.11 
Bygging av skip og flytende materiell
3011 
30.12 
Bygging av fritidsbåter
3012 
30.2 
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
302 
30.20 
Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
3020 
30.3 
Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
303 
30.30 
Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
3030 
30.4 
Produksjon av militære stridskjøretøyer
304 
30.40 
Produksjon av militære stridskjøretøyer
3040 
30.9 
Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted
309 

Page 10/25  
Top