CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE

01 
Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
01 
01.1 
Dyrking av ettårige vekster
011 
01.11 
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
0111 
01.12 
Dyrking av ris
0112 
01.13 
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
0113 
01.14 
Dyrking av sukkerrør
0114 
01.15 
Dyrking av tobakk
0115 
01.16 
Dyrking av fibervekster
0116 
01.19 
Dyrking av ettårige vekster ellers
0119 
01.2 
Dyrking av flerårige vekster
012 
01.21 
Dyrking av druer
0121 
01.22 
Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
0122 
01.23 
Dyrking av sitrusfrukter
0123 
01.24 
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
0124 
01.25 
Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
0125 
01.26 
Dyrking av oljeholdige frukter
0126 
01.27 
Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
0127 
01.28 
Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
0128 
01.29 
Dyrking av flerårige vekster ellers
0129 
01.3 
Planteformering
013 
01.30 
Planteformering
0130 
01.4 
Husdyrhold
014 
01.41 
Melkeproduksjon på storfe
0141 
01.42 
Oppdrett av annet storfe
0141 
01.43 
Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
0142 
01.44 
Oppdrett av kameler og andre kameldyr
0143 
01.45 
Saue- og geitehold
0144 
01.46 
Svinehold
0145 
01.47 
Fjørfehold
0146 
01.49 
Husdyrhold ellers
0149 
01.5 
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
015 
01.50 
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
0150 
01.6 
Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting
016 
01.61 
Tjenester tilknyttet planteproduksjon
0161 
01.62 
Tjenester tilknyttet husdyrhold
0162 
01.63 
Etterbehandling av vekster etter innhøsting
0163 
01.64 
Behandling av såfrø
0164 
01.7 
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
017 
01.70 
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
0170 

Page 1/25  
Top