CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter
2610 
26.12 
Produksjon av kretskort
2610 
26.2 
Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
262 
26.20 
Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
2620 
26.3 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
263 
26.30 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr
2630 
26.4 
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
264 
26.40 
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
2640 
26.5 
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og klokker og ur
265 
26.51 
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
2651 
26.52 
Produksjon av klokker og ur
2652 
26.6 
Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr
266 
26.60 
Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr
2660 
26.7 
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
267 
26.70 
Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
2670 
26.8 
Produksjon av magnetiske og optiske media
268 
26.80 
Produksjon av magnetiske og optiske media
2680 
27 
Produksjon av elektrisk utstyr
27 
27.1 
Produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
271 
27.11 
Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
2710 
27.12 
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
2710 
27.2 
Produksjon av batterier og akkumulatorer
272 
27.20 
Produksjon av batterier og akkumulatorer
2720 
27.3 
Produksjon av ledninger og ledningsmateriell
273 
27.31 
Produksjon av optiske fiberkabler
2731 
27.32 
Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
2732 
27.33 
Produksjon av ledningsmateriell
2733 
27.4 
Produksjon av belysningsutstyr
274 
27.40 
Produksjon av belysningsutstyr
2740 
27.5 
Produksjon av husholdningsmaskiner og -apparater
275 
27.51 
Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
2750 
27.52 
Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
2750 
27.9 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
279 
27.90 
Produksjon av annet elektrisk utstyr
2790 
28 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
28 
28.1 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk
281 
28.11 
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
2811 
28.12 
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
2812 
28.13 
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
2813 
28.14 
Produksjon av kraner og ventiler ellers
2813 

Page 9/25  
Top