CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Produksjon av ikke-jernholdige metaller
242 
24.41 
Produksjon av edelmetaller
2420 
24.42 
Produksjon av aluminium
2420 
24.43 
Produksjon av bly, sink og tinn
2420 
24.44 
Produksjon av kobber
2420 
24.45 
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
2420 
24.46 
Produksjon av kjernebrensel
2420 
24.5 
Støping av metaller
243 
24.51 
Støping av jern
2431 
24.52 
Støping av stål
2431 
24.53 
Støping av lettmetaller
2432 
24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller
2432 
25 
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
25 
25.1 
Produksjon av metallkonstruksjoner
251 
25.11 
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
2511 
25.12 
Produksjon av dører og vinduer av metall
2511 
25.2 
Produksjon av tanker, cisterner og andre beholdere av metall
251 
25.21 
Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
2512 
25.29 
Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
2512 
25.3 
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
251 
25.30 
Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
2513 
25.4 
Produksjon av våpen og ammunisjon
252 
25.40 
Produksjon av våpen og ammunisjon
2520 
25.5 
Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
259 
25.50 
Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
2591 
25.6 
Overflatebehandling og bearbeiding av metaller
259 
25.61 
Overflatebehandling av metaller
2592 
25.62 
Bearbeiding av metaller
2592 
25.7 
Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, håndverktøy og andre jernvarer
259 
25.71 
Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
2593 
25.72 
Produksjon av låser og beslag
2593 
25.73 
Produksjon av håndverktøy
2593 
25.9 
Produksjon av andre metallvarer
259 
25.91 
Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
2599 
25.92 
Produksjon av emballasje av lettmetall
2599 
25.93 
Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer
2599 
25.94 
Produksjon av bolter og skruer
2599 
25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
2599 
26 
Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter
26 
26.1 
Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort
261 

Page 8/25  
Top