CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Bearbeiding av planglass
2310 
23.13 
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
2310 
23.14 
Produksjon av glassfibrer
2310 
23.19 
Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
2310 
23.2 
Produksjon av ildfaste produkter
239 
23.20 
Produksjon av ildfaste produkter
2391 
23.3 
Produksjon av byggevarer av brent leire
239 
23.31 
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
2392 
23.32 
Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
2392 
23.4 
Produksjon av andre porselensprodukter og keramiske produkter
239 
23.41 
Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
2393 
23.42 
Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
2393 
23.43 
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
2393 
23.44 
Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
2393 
23.49 
Produksjon av andre keramiske produkter
2393 
23.5 
Produksjon av sement, kalk og gips
239 
23.51 
Produksjon av sement
2394 
23.52 
Produksjon av kalk og gips
2394 
23.6 
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter
239 
23.61 
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
2395 
23.62 
Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
2395 
23.63 
Produksjon av ferdigblandet betong
2395 
23.64 
Produksjon av mørtel
2395 
23.65 
Produksjon av fibersement
2395 
23.69 
Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
2395 
23.7 
Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
239 
23.70 
Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
2396 
23.9 
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
239 
23.91 
Produksjon av slipestoffer
2399 
23.99 
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
2399 
24 
Produksjon av metaller
24 
24.1 
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
241 
24.10 
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
2410 
24.2 
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
241 
24.20 
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
2410 
24.3 
Annen bearbeiding av jern og stål
241 
24.31 
Kaldtrekking av stenger og profiler
2410 
24.32 
Kaldvalsing av bånd
2410 
24.33 
Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
2410 
24.34 
Kaldtrekking av tråd
2410 

Page 7/25  
Top