CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
20 
20.1 
Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi
201 
20.11 
Produksjon av industrigasser
2011 
20.12 
Produksjon av fargestoffer og pigmenter
2011 
20.13 
Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
2011 
20.14 
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
2011 
20.15 
Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
2012 
20.16 
Produksjon av basisplast
2013 
20.17 
Produksjon av syntetisk gummi
2013 
20.2 
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
202 
20.20 
Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
2021 
20.3 
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
202 
20.30 
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
2022 
20.4 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler
202 
20.41 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
2023 
20.42 
Produksjon av parfyme og toalettartikler
2023 
20.5 
Produksjon av andre kjemiske produkter
202 
20.51 
Produksjon av eksplosiver
2029 
20.52 
Produksjon av lim
2029 
20.53 
Produksjon av eteriske oljer
2029 
20.59 
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
2029 
20.6 
Produksjon av kunstfibrer
203 
20.60 
Produksjon av kunstfibrer
2030 
21 
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
21 
21.1 
Produksjon av farmasøytiske råvarer
210 
21.10 
Produksjon av farmasøytiske råvarer
2100 
21.2 
Produksjon av farmasøytiske preparater
210 
21.20 
Produksjon av farmasøytiske preparater
2100 
22 
Produksjon av gummi- og plastprodukter
22 
22.1 
Produksjon av gummiprodukter
221 
22.11 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk
2211 
22.19 
Produksjon av gummiprodukter ellers
2219 
22.2 
Produksjon av plastprodukter
222 
22.21 
Produksjon av halvfabrikater av plast
2220 
22.22 
Produksjon av plastemballasje
2220 
22.23 
Produksjon av byggevarer av plast
2220 
22.29 
Produksjon av plastprodukter ellers
2220 
23 
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter
23 
23.1 
Produksjon av glass og glassprodukter
231 
23.11 
Produksjon av planglass
2310 

Page 6/25  
Top