CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
8730 
87.9 
Andre omsorgsinstitusjoner
879 
87.90 
Andre omsorgsinstitusjoner
8790 
88 
Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
88 
88.1 
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede
881 
88.10 
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede
8810 
88.9 
Andre sosialtjenester uten botilbud
889 
88.91 
Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom
8890 
88.99 
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
8890 

KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER

90 
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
90 
90.0 
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
900 
90.01 
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
9000 
90.02 
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
9000 
90.03 
Selvstendig kunstnerisk virksomhet
9000 
90.04 
Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
9000 
91 
Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
91 
91.0 
Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
910 
91.01 
Drift av biblioteker og arkiver
9101 
91.02 
Drift av museer
9102 
91.03 
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
9102 
91.04 
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
9103 
92 
Lotteri og totalisatorspill
92 
92.0 
Lotteri og totalisatorspill
920 
92.00 
Lotteri og totalisatorspill
9200 
93 
Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
93 
93.1 
Sportsaktiviteter
931 
93.11 
Drift av idrettsanlegg
9311 
93.12 
Idrettslag og -klubber
9312 
93.13 
Treningssentre
9311 
93.19 
Andre sportsaktiviteter
9319 
93.2 
Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
932 
93.21 
Drift av fornøyelses- og temaparker
9321 
93.29 
Andre fritidsaktiviteter
9329 

ANNEN TJENESTEYTING

94 
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner
94 
94.1 
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger
941 
94.11 
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
9411 
94.12 
Yrkessammenslutninger
9412 
94.2 
Arbeidstakerorganisasjoner
942 

Page 24/25  
Top