CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
74 
74.1 
Spesialisert designvirksomhet
741 
74.10 
Spesialisert designvirksomhet
7410 
74.2 
Fotografvirksomhet
742 
74.20 
Fotografvirksomhet
7420 
74.3 
Oversettelses- og tolkevirksomhet
749 
74.30 
Oversettelses- og tolkevirksomhet
7490 
74.9 
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
749 
74.90 
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
7490 
75 
Veterinærtjenester
75 
75.0 
Veterinærtjenester
750 
75.00 
Veterinærtjenester
7500 

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

77 
Utleie- og leasingvirksomhet
77 
77.1 
Utleie og leasing av motorvogner
771 
77.11 
Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
7710 
77.12 
Utleie og leasing av lastebiler
7710 
77.2 
Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
772 
77.21 
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
7721 
77.22 
Utleie av videofilm, DVD og lignende
7722 
77.29 
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
7729 
77.3 
Utleie og leasing av andre maskiner, og annet utstyr og materiell
773 
77.31 
Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
7730 
77.32 
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
7730 
77.33 
Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
7730 
77.34 
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
7730 
77.35 
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
7730 
77.39 
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
7730 
77.4 
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
774 
77.40 
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
7740 
78 
Arbeidskrafttjenester
78 
78.1 
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
781 
78.10 
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
7810 
78.2 
Utleie av arbeidskraft
782 
78.20 
Utleie av arbeidskraft
7820 
78.3 
Andre personaladministrative tjenester
783 
78.30 
Andre personaladministrative tjenester
7830 
79 
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79 
79.1 
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet
791 
79.11 
Reisebyråvirksomhet
7911 

Page 21/25  
Top