CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
5629 
56.3 
Drift av barer
563 
56.30 
Drift av barer
5630 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

58 
Forlagsvirksomhet
58 
58.1 
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet
581 
58.11 
Utgivelse av bøker
5811 
58.12 
Utgivelse av kataloger og adresselister
5812 
58.13 
Utgivelse av aviser
5813 
58.14 
Utgivelse av blader og tidsskrifter
5813 
58.19 
Forlagsvirksomhet ellers
5819 
58.2 
Utgivelse av programvare
582 
58.21 
Utgivelse av programvare for dataspill
5820 
58.29 
Utgivelse av annen programvare
5820 
59 
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak
59 
59.1 
Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
591 
59.11 
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
5911 
59.12 
Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
5912 
59.13 
Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
5913 
59.14 
Filmframvisning
5914 
59.2 
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
592 
59.20 
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
5920 
60 
Radio- og fjernsynskringkasting
60 
60.1 
Radiokringkasting
601 
60.10 
Radiokringkasting
6010 
60.2 
Fjernsynskringkasting
602 
60.20 
Fjernsynskringkasting
6020 
61 
Telekommunikasjon
61 
61.1 
Kabelbasert telekommunikasjon
611 
61.10 
Kabelbasert telekommunikasjon
6110 
61.2 
Trådløs telekommunikasjon
612 
61.20 
Trådløs telekommunikasjon
6120 
61.3 
Satellittbasert telekommunikasjon
613 
61.30 
Satellittbasert telekommunikasjon
6130 
61.9 
Telekommunikasjon ellers
619 
61.90 
Telekommunikasjon ellers
6190 
62 
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
62 
62.0 
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
620 
62.01 
Programmeringstjenester
6201 
62.02 
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
6202 

Page 18/25  
Top