CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Sjøfart og kysttrafikk med gods
5012 
50.3 
Passasjertransport på elver og innsjøer
502 
50.30 
Passasjertransport på elver og innsjøer
5021 
50.4 
Godstransport på elver og innsjøer
502 
50.40 
Godstransport på elver og innsjøer
5022 
51 
Lufttransport
51 
51.1 
Lufttransport med passasjerer
511 
51.10 
Lufttransport med passasjerer
5110 
51.2 
Lufttransport med gods samt romfart
512 
51.21 
Lufttransport med gods
5120 
51.22 
Romfart
5120 
52 
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
52 
52.1 
Lagring
521 
52.10 
Lagring
5210 
52.2 
Andre tjenester tilknyttet transport
522 
52.21 
Andre tjenester tilknyttet landtransport
5221 
52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
5222 
52.23 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
5223 
52.24 
Lasting og lossing
5224 
52.29 
Andre tjenester tilknyttet transport
5229 
53 
Post og distribusjonsvirksomhet
53 
53.1 
Landsdekkende posttjenester
531 
53.10 
Landsdekkende posttjenester
5310 
53.2 
Andre post- og budtjenester
532 
53.20 
Andre post- og budtjenester
5320 

OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET

55 
Overnattingsvirksomhet
55 
55.1 
Hotellvirksomhet
551 
55.10 
Hotellvirksomhet
5510 
55.2 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
551 
55.20 
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
5510 
55.3 
Drift av campingplasser og turisthytter
552 
55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter
5520 
55.9 
Annen overnatting
559 
55.90 
Annen overnatting
5590 
56 
Serveringsvirksomhet
56 
56.1 
Restaurantvirksomhet
561 
56.10 
Restaurantvirksomhet
5610 
56.2 
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet
562 
56.21 
Cateringvirksomhet
5621 

Page 17/25  
Top