CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Butikkhandel med aviser og papirvarer
4761 
47.63 
Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
4762 
47.64 
Butikkhandel med sportsutstyr
4763 
47.65 
Butikkhandel med spill og leker
4764 
47.7 
Annen butikkhandel i spesialforretninger
477 
47.71 
Butikkhandel med klær
4771 
47.72 
Butikkhandel med skotøy og lærvarer
4771 
47.73 
Butikkhandel med apotekvarer
4772 
47.74 
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
4772 
47.75 
Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
4772 
47.76 
Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr
4773 
47.77 
Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer
4773 
47.78 
Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger
4773 
47.79 
Butikkhandel med brukte varer
4774 
47.8 
Torghandel
478 
47.81 
Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
4781 
47.82 
Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer
4782 
47.89 
Torghandel med andre varer
4789 
47.9 
Detaljhandel utenom utsalgssted
479 
47.91 
Postordrehandel og handel via internett
4791 
47.99 
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
4799 

TRANSPORT OG LAGRING

49 
Landtransport og rørtransport
49 
49.1 
Passasjertransport med jernbane
491 
49.10 
Passasjertransport med jernbane
4911 
49.2 
Godstransport med jernbane
491 
49.20 
Godstransport med jernbane
4912 
49.3 
Annen landtransport med passasjerer
492 
49.31 
Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområde
4921 
49.32 
Drosjebiltransport
4922 
49.39 
Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted
4922 
49.4 
Godstransport på vei, herunder flyttetransport
492 
49.41 
Godstransport på vei
4923 
49.42 
Flyttetransport
4923 
49.5 
Rørtransport
493 
49.50 
Rørtransport
4930 
50 
Sjøfart
50 
50.1 
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer
501 
50.10 
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer
5011 
50.2 
Sjøfart og kysttrafikk med gods
501 

Page 16/25  
Top